Vrijwilligers

Ondanks het grote engagement van de trainers en bestuursleden, hebben we ook de hulp van ouders en leden nodig om de club draaiende te houden en de goede clubsfeer tegaranderen. Dat alles met slechts één doel voor ogen: toffe, goedkope en kwalitatieve sport- en nevenactiviteiten voor jouw kind organiseren.
Maak je twee minuten tijd om dit strookje in te vullen en af te geven aan de trainer(s) of in de brievenbus aan de ingang van de sporthal Je mag de antwoorden gerust ook mailen naar bestuur@bevogeetbets.com.